โพสต์

ส่วนประกอบของ ระบบChiller

รูปภาพ
คูลลิ่งทาวเวอร์
http://shinawatratower2.com/kpo/emergency/cooling%20tower%20system.pdf
WATER COOLED WATER CHILLER https://www.rsu.ac.th/engineer/energy/e_learning/1.5.1_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
Chiller
Chiller : เครื่องทำความเย็น
ปัจจุบันระบบทำความเย็น (Chiller) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิด ทำให้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จำเป็นต้องใช้ Chiller  ทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในแง่ของการพัฒนาระบบให้ดีมากขึ้น
Chiller สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ระบบ Chiller มีลักษณะการทำงานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือสามารถเลือกใช้งาน ได้แบบ
1-1 หรือ แบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ
หลักการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรับโรงงา…

กระบวณการทางไซโครเมตริกและph chart

รูปภาพ
ไซโครเมตริกแผนภาพ Enthalpy ความดันแผนภาพนี้อธิบายความสัมพันธ์ของความดันและเอนทาลปีของสารทำความเย็นที่เลือก เพื่อให้เข้าใจแผนภาพนี้ได้ดีที่สุดควรไปผ่านรอบการบีบอัดไอบนแผนภาพ PHการทำความเข้าใจแผนภาพ PHในแผนภาพ PH ความดันจะแสดงบนแกน y และแสดงเอนทาลปีบนแกน x โดยทั่วไปแล้ว enthalpy อยู่ในหน่วยของ Btu / lb และความดันอยู่ในหน่วยของปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ตัวเลข U ที่แสดงในแผนภาพแสดงถึงจุดที่สารทำความเย็นเปลี่ยนเฟส เส้นโค้งด้านซ้ายที่ระบุถึงเส้นโค้งของของเหลวอิ่มตัวและเส้นโค้งทางด้านขวาจะแสดงเส้นอิ่มตัวของไอ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งทั้งสองอธิบายสภาพของสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของทั้งของเหลวและไอระเหย ตำแหน่งทางด้านซ้ายของเส้นโค้งอิ่มตัวของเหลวแสดงให้เห็นว่าสารทำความเย็นอยู่ในรูปของเหลวและตำแหน่งทางด้านขวาของเส้นอิ่มตัวของไอแสดงให้เห็นว่าสารทำความเย็นอยู่ในรูปของไอ จุดที่ทั้งสองโค้งพบเรียกว่าจุดวิกฤติ ความสำคัญของจุดนี้คือเมื่อใดก็ได้ด้านบนไม่มีแรงดันเพิ่มเติมจะเปลี่ยนไอเป็นของเหลว แผนผังความดัน - เอนฮาล์ปที่ง่ายขึ้นแสดงด้านล่างเพื่ออธิบายข้อมูลนี้
เส้นโค้งแบ่งแผนภาพออกเป็นสามส่วน (1) ของเ…

วงจรน้ำยา

รูปภาพ
รูปภาพ
อธิบาย กราฟ ph diagram
http://sporlanonline.com/literature/education/5-200.pdf


วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ(VAPOR COMPRESSION SYSTEM)
1. หลักการทำงานและกระบวนการต่างๆ ของระบบอัดไอ สำหรับวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ เมื่อไม่คิดพลังงานสูญเสียต่างๆ จะประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ 4 กระบวนการ ดังนี้
รูปที่ 1 วัฎจักรอัดไอมาตรฐาน